Skip to content

20% minder uitstoot met nieuwe LNG truck

Jan Zandbergen Group - LNG powered trailer

Jan Zandbergen heeft sinds half april een duurzame LNG truck in haar wagenpark. LNG staat voor Liquefied Natural Gas en is een schoner alternatief voor diesel. Hoewel de startinvestering hoger is dan bij een ‘standaard’ truck, heeft Jan Zandbergen uit duurzaamheidsoogpunt bewust voor deze investering gekozen. Het bedrijf is positief nieuwsgierig om ervaring op te doen met dit type truck.

De nieuwe trekker van Jan Zandbergen is een Volvo FH LNG. Henjo van Alphen, Manager Delivery bij Jan Zandbergen: “We hebben de beschikking over acht trucks in ons wagenpark. Eén was er aan vervanging toe. De LNG truck vinden we erg interessant uit perspectief van CO2-reductie. Waar mogelijk dragen wij ons steentje bij. Met de aanschaf van een LNG trekker lopen we voor op de grote massa. Met deze eerste LNG truck willen we ook ervaring opdoen, voor we tot een eventuele tweede overgaan.”

Uit een TNO test blijkt dat een Volvo FH LNG truck een  CO2-reductie kent van 20% in vergelijking met eerder door TNO geteste Euro 6-dieseltrucks. De truck voor Jan Zandbergen zal vooral voor binnenlandse ritten worden ingezet.

Waar mogelijk dragen we ons steentje bij.

JAN ZANDBERGEN EN MVO

Verantwoordelijkheid is één van de kernwaarden van Jan Zandbergen B.V.. Dit betekent dat de organisatie haar relaties en hun belangen serieus neemt en investeert in scholing, veilige arbeidsomstandigheden en gezondheid van de medewerkers. Als (tweede generatie) familiebedrijf is Jan Zandbergen BV zich extra bewust van komende generaties en de kansen en wereld die we voor hen achterlaten. Ze erkent ook de eigen verantwoordelijkheid mee te werken aan behoud danwel herstel van deze mooie aarde. De organisatie kijkt daarom constant naar wat het zelf kan doen aan besparende mogelijkheden in haar processen. Zo heeft het bedrijf een koudecentrale met warmte-terug-win installatie en wordt in de productieruimten en koel- en vriescellen gebruik gemaakt van duurzame LED-verlichting. De LNG truck is het recentste voorbeeld van milieubesparende maatregelen. Daarnaast ondersteunt Jan Zandbergen sinds 2015 de Black Jaguar Foundation. Een non-profit organisatie die zich inzet voor één van de grootste herbebossingsprojecten van Zuid-Amerika. 

Wilt u Black Jaguar Foundation ook steunen bij de verwezenlijking van het ambitueuze plan en bijdragen aan het nalaten van een gezonde wereld voor toekomstige generaties?