Skip to content

Kennisgeving van het overlijden van de heer Jan Zandbergen

Jan Zandbergen Group - Zandbergen slagerij Leiden

De heer Jan Zandbergen, grondlegger van Jan Zandbergen World-Wide Quality in Meat, is in de vroege ochtend van 20 januari 2015, na een kort ziekbed, overleden. Hij mocht 82 jaar worden.

Met grote toewijding heeft hij zijn beste krachten gegeven om Jan Zandbergen WWQM te ontplooien en de aanzet te geven voor de groei tot wereldspeler die de organisatie vandaag mag zijn.

De heer Jan Zandbergen was tot 2006 actief binnen het bedrijf. Daarna droeg hij de leiding over aan zijn zoon Peter-Paul en kleinzoon Jochem Versloot.
Betrokken bleef hij zeker; we mochten hem regelmatig op de zaak ontmoeten. Waardevol is het dat we hem afgelopen kerst nog mochten begroeten.

Zijn innemende persoonlijkheid en zakelijk inzicht zullen ons tot voorbeeld blijven.