Skip to content

Partnerschap met de Black Jaguar Foundation vernieuwd

Jan Zandbergen Group - Black Jaguar Foundation (BJF)

Sinds 2016 ondersteunt Jan Zandbergen B.V. de Black Jaguar Foundation (BJF). Onlangs bezocht Ben Valks van de BJF ons voor een update over de voortgang van het project om de Araguaia Biodiversity Corridor te helpen realiseren: een van de grootste herbebossingsprojecten in Brazilië.

Hun enthousiasme en de resultaten tot nu toe hebben ons bewezen dat we dit project terecht ondersteunen. Daarom hebben wij beloofd onze sponsoring voor twee jaar te verlengen.

Met de eerste steun van Jan Zandbergen BV en een paar andere bedrijven, kon BJF een proefproject uitvoeren dat bestond uit het in kaart brengen van het gebied en de biodiversiteitsplanning. Veel lokale landeigenaren die in contact zijn gekomen met de BJF zijn positief over hun aanpak en zijn enthousiast om te helpen. In 2018 wil de stichting de eerste twee kwekerijen voor inheemse bomen bouwen. Het wil ook de eerste 25.000 bomen planten vóór het regenseizoen begin november. De nieuwe fondsen gaan rechtstreeks naar deze doelen.

Een van onze slogans is ‘The world is our farm, Europe our market’. Dat impliceert ook dat het onze verantwoordelijkheid is om voor die boerderij te zorgen. Braziliaanse boeren beginnen zich te realiseren dat het succes van de landbouw afhankelijk is van bossen en hun bijdrage aan het milieu. Jan Zandbergen moedigt deze positieve mentaliteitsverandering graag aan door de BJF te ondersteunen.

Meer informatie over de Black Jaguar Foundation is te vinden op www.black-jaguar.org
Draagt u ook bij aan dit ambitieuze en prachtige project?

Wilt u Black Jaguar Foundation ook steunen bij de verwezenlijking van het ambitueuze plan en bijdragen aan het nalaten van een gezonde wereld voor toekomstige generaties?